Nederlands
English


Floris Cohen

H.F. (Floris) Cohen is wetenschapshistoricus. Hij studeerde geschiedenis in Leiden, promoveerde daar, en ging van toen af door in de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Voor die beslissing had hij twee redenen. Hij voelde zich zowel 'alpha' als 'bta'. Ook dacht hij meer en meer dat, als je wilt begrijpen hoe de moderne wereld waar wij in leven tot stand is gekomen, je eerst greep moet zien te krijgen op de vraag hoe de moderne natuurwetenschap eigenlijk is ontstaan. Vanaf het eind van de jaren '70 is nagenoeg al zijn wetenschappelijk onderzoek op dit doel gericht. In zijn recentste boek, How Modern Science Came Into the World. Four Civilizations, One 17th Century Breakthrough, denkt hij het probleem te hebben opgelost.