Nederlands
English


Beknopte biografie

In 1946 ben ik geboren in Haarlem. Na mijn eindexamen bta aan het Stedelijk Gymnasium in die stad (waar ook mijn moeder, mijn broer en mijn zoon op hebben gezeten) studeerde ik geschiedenis aan de universiteit Leiden. Ik studeerde af in 1970, met als hoofdvak sociaal-economische geschiedenis en als bijvak geschiedenis van de natuurwetenschap. In 1974 promoveerde ik bij prof. dr. D. van Arkel (hoogleraar sociale geschiedenis) op een proefschrift over vernieuwingsstreven in de Nederlandse sociaal-democratie in het eerste decennium na de Eerste Wereldoorlog (1919-1930).
Van 1975 tot 1982 was ik wetenschappelijk medewerker aan het Museum Boerhaave te Leiden.
In 1982 werd ik benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis van natuurwetenschap en techniek aan de Universiteit Twente (waar mijn dochter gestudeerd heeft).
Sinds eind 2006 ben ik bijzonder hoogleraar aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.
Ik ben vanaf 1 juli 2014 lid 'ex officio' van het Executive Committee van de History of Science Society (HSS). Tevens ben ik gewoon lid nr. 376 van de International Academy of the History of Science.
Ik was als fellow verbonden aan drie 'institutes for advanced study' - NIAS te Wassenaar, het Wilson Center in Washington DC, en het Dibner Institute (toentertijd onderdeel van MIT, in Cambridge, Massachussetts).