Nederlands
English


Boeken

De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard. Amsterdam: Bert Bakker (Prometheus): 2007. 299 p. ISBN gebonden 978.90.351.3102.6
[eerste tot en met vijfde druk; de zesde druk is een paperback met als ISBN 978.90.351.3347.1] die in 2016 in zevende druk uitkwam met een nieuw slothoofdstuk

Dit boek is een beknopte samenvatting, voor een breed academisch publiek, van het eerder geschreven maar later gepubliceerde How Modern Science Came Into the World.
In 2008 ontving ik voor de Herschepping de Eureka-prijs voor het beste boek dat in 2007 wetenschap toegankelijk maakte voor een breed publiek.
In 2010 kwam de Duitse vertaling uit: Die zweite Erschaffung der Welt. Wie die moderne Naturwissenschaft entstand. Frankfurt a/M: Campus Verlag, 2010.
In 2012 verscheen bij Hunan Science and Technology Press de Chinese vertaling, gemaakt door dr. Zhang Butian.
Een Engelse vertaling kwam in 2015 uit bij Cambridge University Press onder de titel The Rise of Modern Science Explained. A Comparative History.
In 2011 kwam bij Home Academy een doosje uit met 8 cd's waarop ik onderwerpen behandel die ook in De herschepping van de wereld voorkomen. De titel is De Wetenschappelijke Revolutie. Hoorcollege over grote denkers en thema's uit de wetenschapsgeschiedenis.