Nederlands
English


Boeken

How Modern Science Came Into the World. Four Civilizations, One 17th Century Breakthrough. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. xl + 784 p., gebonden, ISBN 978.90.8964.239.4; beschikbaar in Open Access.
De oorspronkelijke tekst van vrijwel alle geciteerde passages is (voorzover niet in het Engels of in een niet-Westerse taal) hier te vinden als pdf-file.
Recensies verschenen inmiddels in de Wiener Zeitung (door Peter Markl); in NRC/Handelsblad van 3-12-2010 (dubbelbespreking door Michiel Leezenberg), in Studium (door John Pickstone) en in Metascience (door John Schuster).