Nederlands
English


Boeken

Isaac Newton en het ware weten. Amsterdam: Bert Bakker (Prometheus): 2010. 267 p. ISBN 978.90.351.3454.6.
Van dit boek verscheen een tweede druk.
Dit boek biedt een overzicht van Newtons leven en vooral zijn werk, gericht door de vraag wat dat alles ons leert over ons vermogen om tot geldige kennis over de natuur te komen.