Nederlands
English


Boeken

The Scientific Revolution. A Historiographical Inquiry. Chicago & London: University of Chicago Press, 1994. xviii + 662 p. ISBN gebonden: 0.226.11279.9.; paperback: 0.226.11280.2.
In 2012 verscheen bij Hunan Science and Technology Press een vertaling in het Chinees door dr. Zhang Butian.
Daaraan heb ik in juli 2012 dit postscriptum toegevoegd. Ik geef er eerst een kort overzicht van de veertien boeken die sindsdien over de Wetenschappelijke Revolutie zijn verschenen. Vervolgens zet ik uiteen hoe allerlei inzichten uit mijn eigen The Scientific Revolution me hebben gestimuleerd tot de ingrijpende reconceptualisering van de Wetenschappelijke Revolutie die ik in 2012 heb neergelegd in How Modern Science Came Into the World.