Nederlands
English


Promotor

Marian Fournier The Fabric of Life. the Rise and Decline of Seventeenth-Century Microscopy. [UT 1991; co-promotor: Piet Smit]
Christiaan Boudri Het mechanische van de mechanica. Het krachtbegrip tussen metafysica en mechanica van Newton tot Lagrange. Delft: Eburon [UT 1994; co-promotor: Casper Hakfoort]
Tomas Vanheste Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het New-Agedenken over natuurwetenschap. Delft: Eburon [UT 1996; co-promotor: Casper Hakfoort]
Peter de Clercq At the Sign of the Oriental Lamp. The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-1750. Rotterdam: Erasmus [UT 1997; co-promotor: Peter Klein]
Fokko Jan Dijksterhuis Lenses and Waves. Christiaan Huygens and the Mathematical Science of Optics in the Seventeenth Century. [UT 1999; co-promotor: Casper Hakfoort]
Marius Engelbrecht De onttovering van de waanzin. Wetenschap, het bovennatuurlijke en de opkomst van een psychologisch mensbeeld. [UU 2011; co-promotor: Willem Frijhoff]