Nederlands
English


Supervisor

Marian Fournier The Fabric of Life. Microscopy in the Seventeenth Century. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1996.
Peter de Clercq At the Sign of the Oriental Lamp. The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-1750. Rotterdam: Erasmus, 1997.
J. Christiaan Boudri What Was Mechanical About Mechanics. The Concept of Force between Metaphysics and Mechanics from Newton to Lagrange. Dordrecht: Kluwer, 2002.
Fokko Jan Dijksterhuis Lenses and Waves. Christiaan Huygens and the Mathematical Science of Optics in the Seventeenth Century. Dordrecht: Kluwer, 2004.
Tomas Vanheste Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het New-Agedenken over natuurwetenschap. Delft: Eburon, 1996 [not yet translated].
Marius Engelbrecht De onttovering van de waanzin. Wetenschap, het bovennatuurlijke en de opkomst van een psychologisch mensbeeld [not yet translated].