Nederlands
English


Korter werk--- rond Quantifying Music --- (Terug naar boven)


'Benedetti's Views on Musical Science and their Background in Contemporary Venetian Culture'. In: Cultura, Scienze e Techniche nella Venezia del Cinquecento. Atti del Convegno Internazionale di Studio 'Giovan Battista Benedetti e il suo tempo'. Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), 1987, 301-310.

'Simon Stevin's Equal Division of the Octave'. Annals of Science 44, September 1987, 471-488.

'Beats and the Origins of Early Modern Science', in: V. Coelho (ed.), Music and Science in the Age of Galileo. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, 17-34.

'La musique comme science physique et mathématique au XVIIme siècle'. In: R. Aulotte et al., Musique et humanisme à la Renaissance (Cahiers V.L. Saulnier 10). Paris: Presses de l'École Normale Supérieure, 1993; 73-81.

'Musical Intervals'. In: I. Grattan-Guinness (ed.), Companion Encyclopaedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. London: Routledge, 1993, 266-274.

Lemma 'Simon Stevin'. In: S. Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition. London: MacMillan, 2001; 29 vols.; vol. 24, p. 381-382.

Lemma 'Johannes Kepler' (revisie van oorspronkelijke lemma door Susi Jeans). In: S. Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition. London: MacMillan, 2001; 29 vols.; vol. 13, p. 487-488.

'Instruments adrift: 17th century vicissitudes of the harmonic world'; voor: Conference 'The organon of music. The musical instrument as a scientific instrument': Bologna, 23-24 januari 2004 (tekst voorgedragen door Penelope M. Gouk)

bespreking van: Benjamin Wardhaugh, Music, Experiment and Mathematics in England (1653-1705). Voor: Early Science and Medicine 15, 2010, p. 310-312; tevens voor: Journal of Mathematics and Music, 4, 3, 2010, p. 173 - 174.

'Music As Science and As Art - The 16th/17th Century Destruction of Cosmic Harmony'. In: R. Bod, J. Maat & T. Weststeijn (eds.), The Making of the Humanities. Vol. 1: Early Modern Europe. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010; p. 59-71.


--- rond The Scientific Revolution --- (Terug naar boven)


'Galileo's Ups and Downs in the Historiography of the Scientific Revolution'. In: C.S. Maffioli & L.C. Palm (eds.), Italian Scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries. Amsterdam: Rodopi, 1989, 9-30.

'How Christiaan Huygens Mathematized Nature' - essay review van: Joella G. Yoder, Unrolling Time. Christiaan Huygens and the Mathematization of Nature. British Journal of the History of Science 24, 1991, 79-84.

'Wil de echte Galilei opstaan?' In: B. Theunissen & C. Hakfoort (eds.), Newtons God en Mendels bastaarden. Nieuwe visies op de 'Helden van de wetenschap'. Amsterdam: Meulenhoff, 1997; 18-37.

Lemma 'Science, History of'. In : D.R. Woolf (ed.), A Global Encyclopaedia of Historical Writing. New York & London: Garland, 1998; 2 vols., 816-819 in vol. 2.

'The Scientific Revolution: Has There Been a British View? - A Personal Assessment'. History of Science 37, 1999, 107-112.

Lemma 'Scientific Revolution'. In: Wilbur Applebaum (ed.), Encyclopedia of the Scientific Revolution from Copernicus to Newton. New York/London: Garland, 2000; p. 589-593.

'Joseph Needham's Grand Question, and How to Make It Productive For Our Understanding of the Scientific Revolution'. In: A. Arrault and C. Jami (eds.), Science and Technology in East Asia, vol. 9: The Legacy of Joseph Needham (vol. 51 in series 'De Diversis Artibus'). Turnhout: Brepols, 2001; p. 21-31.

Lemma 'Scientific Revolution'. In: J.L. Heilbron (ed.), The Oxford Companion to the History of Modern Science. Oxford UP, 2003; p. 741-743.

Lemma 'scientific revolutions'. In: J.L. Heilbron (ed.), The Oxford Companion to the History of Modern Science. Oxford UP, 2003; p. 743-744.

Lemma 'Scientific Revolution'. In: New Dictionary of the History of Ideas. Detroit: Scribner, 2005.

'Alexandre Koyré'. Lemma in: Kritisch denkerslexicon, november 2009 (losbladige uitgave van 'Veenmagazines'); p. 1-15.


--- rond De herschepping van de wereld --- (Terug naar boven)


'Contextualisering in de cultuurgeschiedenis: mogelijkheden en grenzen'; voor: promovendi Huizinga-Instituut, 31 maart 1998 (idem 26 februari 1999)

'Krasse taal in Utrechts aula. Christendom en Islambeschaving in hun verhouding tot het ontstaan van de moderne natuurwetenschap'. Oratie, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht op vrijdag 19 oktober 2007. Utrecht: Faculteit Geesteswetenschappen, 2007.

'Antwoord aan mijn critici'. Studium 2, 3, 2009; p. 168-177.

‘Voorwoord’ (met Albert Van Helden); Galileo Galilei (vertaler: Hans van den Berg), Dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen. Amsterdam: Athenaeum / Polak & Van Gennep, 2012; p. 7-27.


--- rond How Modern Science Came Into The World --- (Terug naar boven)


'Europa's gekwantificeerde werkelijkheid' (essay review van: Alfred W. Crosby, The Measure of Reality. Quantification and Western Society, 1250-1600), Amsterdamse Boekengids nr. 20, december 1999, 30-33.

'Les raisons de la transformation: la spécificité européenne'. In: M. Blay & E. Nicolaïdis (eds.), L'Europe des sciences. Constitution d'un espace scientifique. Paris: Le Seuil, 2001; p. 51-94 (transl.: A. Barberousse).

'Global History of Science Comes of Age' (essay review van: James E. McClellan III & Harold Dorn, Science and Technology in World History. An Introduction). Early Science and Medicine 6, 4, 2001, 362-368.

'The Paradigm Shift to Beat All Paradigm Shifts'. In: A.A. MacDonald & A.H. Huussen (eds.), Scholarly Environments. Centres of Learning and Institutional Contexts 1560-1960. Leuven: Peeters, 2004; p. 1-14.

'A Historical-Analytical Framework For the Controversies over Galileo's Conception of Motion'. In: C.R. Palmerino & J.M.M.H. Thijssen (eds.), The Reception of the Galilean Science of Motion in Seventeenth-Century Europe. Dordrecht: Kluwer, 2004; p. 83-97.

'No End of Fansying - 17th Century Searches For Ways and Means to Arrive at Valid Conclusions'; voor: 'The Sixth Three Societies Conference: Connecting Disciplines', University of Oxford; 4-6 juli 20008.

'De dubbele horizon van de moderne natuurwetenschap'. In: De Gids 1024 (themanummer over 'De horizon'); 8, 2011; p. 940-951.

'Van West naar Oost, van Oost naar West? Vroege natuurwetenschap tussen de beschavingen'; in: Academische Boeken Gids ... (in het Engels verschenen als 'From West to East, from East to West? Early Science Between Civilizations'; in: Early Science and Medicine 17, 2012, p. 339-350.

‘La révolution scientifique, un concept repensé’. In: V. Jullien & E. Nicolaidis (eds.), Europe et sciences modernes. Histoire d’un engendrement mutuel. Pieterlen (Switzerland): Peter Lang, 2012; p. 183-198.

'Two New Conceptions of the Scientific Revolution Compared'. Bijdrage aan 'Scientific Culture in the Modern Era: a Forum' (gewijd aan Stephen Gaukrogers boekenreeks 'Science and the Shaping of Modernity'). In: Historically Speaking. The Bulletin of the Historical Society, 14, 2, April 2013; p. 24-26.


--- over het ontstaan van de moderne wereld --- (Terug naar boven)


'All Ever Said About Technological Progress' - essay review van: J.H.J. van der Pot, Die Bewertung des technischen Fortschritts. Eine systematische Übersicht der Theorien. Tractrix 4, 1992, 106-113.

'Het ontstaan van onze moderne wereld: wat natuurwetenschap en techniek ermee van doen hadden'. Theoretische Geschiedenis 25, 4, 1998, 322-349 (themanummer 'Het Westen: een geval apart?')

'Inside Newcomen's Fire-Engine, or: The Scientific Revolution and the Rise of the Modern World'; voor: conferentie 'Régimes for the Generation of Useful and Reliable Knowledge in Europe and Asia 1368-1815', London, Windsor Great Park; 14-16 april 2000

'The Rise of Modern Science as a Fundamental Pre-Condition for the Industrial Revolution'. In: P. Vries (ed.), Global History. Österreichische Zeitschrift--- over wetenschapsgeschiedenis in breed perspectief --- (Terug naar boven)


'De Wetenschapsrevolutie van de 17e eeuw en de eenheid van het wetenschappelijk denken'. In: W. Mijnhardt & B. Theunissen (eds.), De twee culturen. De eenheid van de wetenschap en haar teloorgang. Amsterdam: Rodopi, 1988, 3-14 (tevens verschenen in Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 11, 3, 1988, 89-100)

'Van haarscheur tot kloof, en hoe nu verder'. In: G. Krol (inl.) e.a., De trots van alpha en bèta. Amsterdam: Bezige Bij, 1997; 37-76.

'Historici op hun ergst en op hun best'. Gewina 25, 1, 2002 (bijzonder nummer over 'De maatschappelijke taak van wetenschapsstudies'), p. 30-37.

'From Philosophia Naturalis to Science, From Latin to the Vernacular'; voor: conferentie 'Bilingual Europe', 17-19 september 2009; Amsterdam, 17 september 2009 [te verschijnen in de congresbundel].


--- over Casper Hakfoort --- (Terug naar boven)


(met Fokko Jan Dijksterhuis:) 'In memoriam Casper Hakfoort'. Gewina 22, 3, 1999, 191-194.

'Note about an unfinished book on Ostwald by the late Casper Hakfoort, and about its author'. Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft 6, 4, 2001, p. 53-57 (met direct aansluitend Caspers inleidende hoofdstuk 1 'Paradise is here': p. 57-62).

'Eloge: Casper Hakfoort, 6 January 1955 - 4 March 1999'. Isis 93, 1, March 2002; 75-77.


--- varia --- (Terug naar boven)


'Idee 1283. In: Over Multatuli 7, 1981, p. 37-40.

'Can Historians Think in the Abstract?'; voor: afscheid John North van de RU Groningen; 11 mei 1999.

'Laudatio temporis acti?' In: M.L.A. Rietdijk-Helmer (ed.), Steeds minder leren. De tragedie van de onderwijshervormingen. Essays uitgegeven ter gelegenheid van het vijfde lustrum van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium. Utrecht: IJzer, 2005; p. 107-113.

'Leiden: Rijksmuseum voor Volkenkunde. Siebold en het verre andere'. In: Jan Bank & Marita Mathijsen (eds.), Plaatsen van herinnering, dl. 3: Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker, 2006; p. 365-375.