Nederlands
English


Inspiratie

Ik heb heel veel geleerd van veel meer personen dan ik hier op kan sommen. Toch wil ik een zestal dat inmiddels is overleden hier vermelden. Dat zijn mijn vader, mijn promotor, en nog vier anderen die mijn denken al heel indringend vorm hebben helpen geven.

A.E. Cohen (1913-2004)
Van mijn vader heb ik geleerd wat geschiedenis is en wat geschiedbeoefening zijn kan.Dick van Arkel (1925-2010) Van de colleges en later de proefschriftbegeiding door mijn promotor heb ik geleerd hoe zinvol het is in de geschiedschrijving analytisch en vergelijkend te werk te gaan, en hoe nodig het is voor een consequente begripsvorming te zorgen.

The Drawing of the Mark of Cain. A Socio-historical Analysis of the Growth of Anti-Jewish Stereotypes. Amsterdam UP, 2009.

Jacques de Kadt (1897-1988)
De kennismaking, later vriendschap met Jacques de Kadt heeft voor mij een voortdurende aansporing betekend om te proberen de dingen breed te zien, grote problemen te stellen, en daar analytisch over na te denken.R. Hooykaas (1906-1994)
De kennismaking, later vriendschap met R. Hooykaas heeft me op de meest indringende wijze bijgebracht dat wetenschapsgeschiedenis volop geschiedenis is, en ook dat cultureel sterk uiteenlopende achtergronden niet aan verstandhouding in de weg hoeven te staan.Richard S. Westfall (1924-1996)


Al voordat ik in 1985 Sam ontmoette (tijdens een 'International History and Philosophy of Science' conferentie in Berkeley) en we wat later vrienden werden, was hij mijn favoriete wetenschapshistoricus. Nog altijd hoop ik, wanneer ik een wetenschaphistorisch schrijfsel heb afgerond, dat juist hij zou vinden dat ik het er wel redelijk heb afgebracht. Dat geldt heel in het bijzonder voor Isaac Newton en het ware weten, dat ik aan zijn nagedachtenis heb opgedragen.

Rob Wentholt (1924-2010) Rob was niet alleen een van mijn beste vrienden maar ook de scherpste en veelzijdigste denker die ik ooit heb ontmoet. Hij was een toonbeeld van onafhankelijk denken en van analytische scherpte. Het is me een eer zijn posthume meesterwerk te hebben mogen bewerken en nu tot uitgave te mogen helpen brengen.